Podroben informativni izračun plače BRUTO v NETO


Podatki plače
BRUTO znesek
BONITETE vrednost
Povračilo stroškov (malica, prevoz)
Dodatek na delovno dobo (%)
Mesec
Podatki olajšav
Število otrok
Število otrok s posebnimi potrebami
Uporabi splošno olajšavo 275.22
Invalid nad kvoto